Chúng tôi đặt rất nhiều nỗ lực vào việc làm cho môi trường học tập của bạn sạch sẽ và thư giãn nhất có thể. Những bức ảnh sau đây là Trung tâm Nihongo nhìn từ bên trong: