Sinh viên của Nihongo Center đến từ khắp nơi trên thế giới, với khoảng 50% từ các nước phương tây và 50% từ các nước châu Á. Với sinh viên từ hơn 30 quốc gia khác nhau, chúng tôi tự hào về sự đa dạng văn hóa tuyệt vời của trường. Bạn cùng lớp của bạn sẽ là người nước nào? Tham gia để tìm hiểu nhé!

Dưới đây là dữ liệu của 3 năm gần đây. Dữ liệu này thể hiện số lượng sinh viên mới nhập học và không bao gồm những sinh viên gia hạn thời gian lưu trú.