Bất cứ điều gì bạn muốn làm trong tương lai, Trung tâm Nihongo có thể hướng dẫn bạn đến mục tiêu của mình:

Giáo dục

Có nhiều sinh viên quyết định tiếp tục con đường học vấn sau khi tốt nghiệp Trung tâm Nihongo.


Đại học

Sau khi tốt nghiệp trường Nhật ngữ, bạn sẽ có cơ hội vào đại học ở Nhật Bản. Đây là trường hợp rất phổ biến. Bạn có thể đọc thông tin về các yêu cầu để vào một trường đại học ngay bên dưới.

[box]

Bằng cử nhân

Các yêu cầu để có được bằng cử nhân khác nhau tùy thuộc vào việc bạn vào trường đại học công hay tư.

Đại học công lập
  • Kỳ thi EJU, kỳ thi TOEIC
  • Đăng ký (tháng 1 cho khai giảng tháng 4, tháng 7 cho khai giảng tháng 10)
  • Kỳ thi tuyển sinh (phỏng vấn, đề thi đại học theo từng trường)

Quan trọng: Cần có điểm EJU tối thiểu 250/400 cũng như các kỹ năng cơ bản (tiếng Anh, toán, khoa học).Private universities

Đại học tư thục

Trường hợp này thường phụ thuộc vào loại trường và chuyên ngành bạn chọn.

Các trường đại học yêu cầu EJU

Phỏng vấn đầu vào là cần thiết.

Các trường đại học không yêu cầu EJU

Thi tiếng Nhật và phỏng vấn đầu vào là cần thiết.

30 trường đại học quốc tế

Kiểm tra đầu vào (bằng tiếng Anh) là bắt buộc.

Đăng ký

Đăng ký cho đến tháng một cho học kỳ tháng tư hoặc tháng bảy cho học kỳ tháng mười.

Quan trọng: Khả năng tiếng Nhật cũng như khả năng tiếng Anh.

[/box]

[box]

Bằng tiến sĩ

Trong trường hợp bạn chọn cùng chuyên ngành trong quá trình học Cử nhân, bạn có thể trực tiếp thi kỳ thi tuyển sinh.

Trong trường hợp bạn chọn một chuyên ngành khác, bạn cần phải:

  • – Đăng ký như một nghiên cứu viên (bạn sẽ cần xin phỏng vấn với một giáo sư trước khi quyết định thời gian nhập học).
  • – Thi đầu vào năm sau đó

Quan trọng: JLPT N1, khả năng và kiến thức tiếng Anh về chuyên ngành đã chọn

[/box]


Trường dạy nghề

Bạn cũng có thể chọn để vào một trường dạy nghề ở Nhật Bản. Các yêu cầu như sau:

  1. – JLPT (ít nhất là N2).
  2. – Đơn xin nhập học.
  3. – Thi