Đối với những người muốn làm chủ những cuộc trò chuyện hàng ngày, tiếp tục việc học ở Nhật Bản hoặc tìm một công việc sử dụng tiếng Nhật, chúng tôi đã phát triển các khóa học cho bất kỳ cấp độ JLPT nào bạn muốn vượt qua.

[tabs][tab title=”N5″] Vỡ lòng

Học sinh học cấu trúc và từ vựng cần thiết để có được các kỹ năng đàm thoại cơ bản. Học sinh cũng được dạy đọc và viết về các chủ đề cơ bản, quen thuộc. Khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ đạt mức độ N5 của bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật.[/tab][tab title=”N4″] Căn bản

Khóa học này tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng đàm thoại thực tế hàng ngày, bao gồm cả kính ngữ. Ngoài ra, các bài đọc và bài viết tập trung vào các chủ đề liên quan đến văn hóa Nhật Bản để tăng kiến thức và hứng thú của sinh viên. Khả năng của các bạn sẽ tương đương với cấp độ N4 của JLPT khi hoàn thành khóa học này.[/tab][tab title=”N3 – N2″] Trung cấp

Trong khóa học này, sinh viên học cách phân biệt các cấp độ trong kính ngữ và ngôn ngữ theo giới tính, trong khi tiếp tục xây dựng khả năng đàm thoại của các bạn trong những tình huống đặc biệt hơn. Học sinh đọc tiểu thuyết, báo và tạp chí, và học cách bày tỏ ý kiến của mình thông qua những bài luận cao cấp hơn. Trình độ tiếng Nhật sẽ tương đương với cấp độ N3 hoặc N2 của JLPT khi kết thúc khóa học này.[/tab][tab title=”N1″] Nâng cao

Khóa học này giúp sinh viên thực sự lưu loát trong giao tiếp và bày tỏ quan điểm, ý kiến và thông tin một cách tự do. Học sinh đọc và viết luận về tiểu thuyết, các sự kiện tin tức đương đại và các chủ đề kỹ thuật khác, cũng như xây dựng khả năng thảo luận và tranh luận. Trình độ tiếng Nhật sẽ tương đương với cấp độ N1 của JLPT khi hoàn thành khóa học này.[/tab][/tabs]