VISA

Tại đây bạn có thể tìm thấy một số thông tin về các loại visa du học Nhật Bản khác nhau và thủ tục cần thiết để lấy Visa.
More Info!

Quy trình

Tất cả các tài liệu cần thiết để xin visa du học được liệt kê và giải thích trong phần này.
Required Documents

Lịch trình

Toàn bộ lịch trình từ khi bắt đầu đơn xin thị thực cho đến khi bạn đến Nhật.
Application Schedule

 

 

Đăng ký ngay!

Vui lòng điền vào mẫu đơn và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể.

Apply Now!