[threecol_one]

VISA

Tại đây bạn có thể tìm thấy một số thông tin về các loại visa du học Nhật Bản khác nhau và thủ tục cần thiết để lấy Visa.
[button link=”https://nihongo-center.com/application/visa/” color=”green” icon=”arrow-circle-right”]More Info![/button][/threecol_one] [threecol_one]

Quy trình

Tất cả các tài liệu cần thiết để xin visa du học được liệt kê và giải thích trong phần này.
[button link=”https://nihongo-center.com/application/required-documents/” color=”green” icon=”arrow-circle-right”]Required Documents[/button][/threecol_one] [threecol_one_last]

Lịch trình

Toàn bộ lịch trình từ khi bắt đầu đơn xin thị thực cho đến khi bạn đến Nhật.
[button link=”https://nihongo-center.com/application/application-schedule/” color=”green” icon=”arrow-circle-right”]Application Schedule[/button][/threecol_one_last]

 

 

Đăng ký ngay!

Vui lòng điền vào mẫu đơn và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể.

[button link=”https://my.nihongo-center.com/login/” color=”red” icon=”arrow-circle-right”icon=”arrow-circle-right”]Apply Now![/button]