Những Khoá Tiếng Nhật Tại Nihongo Center

Tại Trung tâm Nihongo, chúng tôi hiểu rõ về nhiều lý do khác nhau để học tiếng Nhật của sinh viên. Cho những người muốn làm chủ trong đối thoại hàng ngày, tiếp tục việc học ở Nhật Bản hoặc tìm một công việc liên quan đến tiếng Nhật, chúng tôi đã phát triển các khóa học đa dạng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mỗi bạn và song song đó vẫn trang bị cho bạn khả năng để vượt qua các cấp bậc JLPT.