Nihongo Center có thể giới thiệu cho bạn rất nhiều nơi ở tại Kyoto với sự giúp đỡ của những đối tác của chúng tôi.

Từ căn hộ riêng đến share house, chúng tôi có thể tìm cho bạn một nơi được trang bị đầy đủ để sống trong thời gian lưu trú.

Bạn có thể tìm thấy bên dưới một số đối tác của chúng tôi (đây không phải là danh sách đầy đủ những gì chúng tôi có thể đề xuất mà chỉ là ví dụ. Còn nhiều hơn những gì được trình bày bên dưới)

■SRent Sakura: (rất nhiều căn hộ và share house)

http://a-sakura.co.jp/srent/

▲ Phí hợp đồng

▲ Tiền thuê hàng tháng

▲ Cho thuê 3 tháng trở lên

▲ Đã có đồ nội thất

[twocol_one]Căn hộ mẫu 1

¥53,000/tháng

[/twocol_one] [twocol_one_last]Căn hộ mẫu 2

¥47,000/tháng

[/twocol_one_last]

[twocol_one]Share House mẫu 1

¥35,000~¥45,000/tháng

[/twocol_one] [twocol_one_last]Share House mẫu 2

¥40,000~¥52,000/tháng

[/twocol_one_last]

■GCC (đa số là share house)

▲ Phí hợp đồng

▲ Trả trước 3 tháng đầu

▲ Cho thuê 3 tháng trở lên

▲ Đã có đồ nội thất

[twocol_one]Share House mẫu 1

¥49,000/tháng

[/twocol_one] [twocol_one_last]Share House mẫu 2

¥43,000/tháng

[/twocol_one_last]

[twocol_one]Căn hộ mẫu 1

¥59,000/tháng

[/twocol_one] [twocol_one_last]Căn hộ mẫu 2

¥69,000/tháng

[/twocol_one_last]

■Kyoto Apartment (rất nhiều sharehouse và một vài căn hộ)

http://www.kyoto-apartment.com/eng/

▲ Đặt cọc

▲ Cho thuê từ 2 tuần trở lên

▲ Thu tiền nhà theo tháng

▲ Đồ nội thất hoàn chỉnh

[twocol_one]Căn hộ mẫu 1

¥68,000/tháng (bao gồm tất cả tiện ích)

[/twocol_one] [twocol_one_last]Căn hộ mẫu 2

¥77,000/tháng (bao gồm tất cả tiện ích)

[/twocol_one_last]

[twocol_one]Share House mẫu 1

From ¥49,000/tháng

[/twocol_one] [twocol_one_last]Share House mẫu 2

From ¥53,000/tháng

[/twocol_one_last]

Cách đăng ký giữ chỗ.

1- Nhà trường sẽ gửi cho bạn một danh sách tất cả chỗ ở có sẵn 2-3 tháng trước khi học kỳ bắt đầu.

2- Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thực hiện 3 lựa chọn theo thứ tự ưu tiên.

3- Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với công ty phụ trách để đặt phòng. Đối với phòng của Kyoto Apartment, chúng tôi có thể liên hệ với họ nhưng bạn sẽ phải tự đặt phòng.

4 – Khi biết ngày đến của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với cơ quan để thông báo cho họ về lịch trình của bạn và họ sẽ chuẩn bị mọi thứ.

5- Hãy chắc chắn liên hệ với chúng tôi trước khi bạn đặt chuyến bay vì có rất nhiều điểm quan trọng về ngày đến của bạn.

Chú ý:

6- Nếu bạn đặt phòng, hãy chắc chắn quyết định lựa chọn đó. Không được đặt chỗ trước và tự mình tìm kiếm một chỗ ở khác. Nếu bạn hủy đặt phòng, bạn sẽ phải trả phí hủy cho dịch vụ.

7- Nếu bạn tự tìm chỗ ở, trường không thể trở thành người bảo lãnh chỗ ở đó của bạn.

 

—> tiếp tục đọc FAQ