1 - What is JSUS Organization? / 1 - Що таке організація JSUS?

JSUS (Japanese Supports for Ukrainian Students), are a group of like-minded Japanese language schools working with NGOs since March 2022 to provide free Japanese language education to displaced Ukrainian citizens who have fled to Japan.

To know more about this organization and how they can help you if you have fled Ukraine or are ready to leave Ukraine to study in Japan, feel free to click here.

JSUS (Japanese Supports for Ukrainian Students) — це група шкіл японської мови-однодумців, які з березня 2022 року співпрацюють з неурядовими організаціями, щоб забезпечити безкоштовну освіту японської мови українським переселенцям, які евакуювалися до Японії.

Щоб дізнатися більше про цю організацію та про те, як вони можуть допомогти вам, якщо ви евакуювалися з України або готові виїхати з України, щоб навчатися в Японії, не соромтеся клацнути тут.

2 - What is Nippon Foundation? / 2 - Що таке Nippon Foundation?

The Nippon Foundation (日本財団, Nipponzaidan) of is a private, non-profit grant-making organization. Since last year they financially helped more than 1800 evacuees from Ukraine. So far they plan to continue their financial help for about 3 years and are currently creating a new studying program for the Ukrainian citizens in collaboration with other organizations as JSUS or PathwayJapan.

Фонд Ніппон (日本財団, Nipponzaidan) — приватна некомерційна організація, що надає гранти. З минулого року вони фінансово допомогли понад 1800 евакуйованим з України. Поки що вони планують продовжувати свою фінансову допомогу протягом приблизно 3 років і зараз створюють нову програму навчання для українських громадян у співпраці з іншими організаціями, такими як JSUS або PathwayJapan.

3 - What is Nihongo Center?

Nihongo Center, is a Japanese language school based in Kyoto since 1979. We are teaching the Japanese language to students from all over the world. With more than 30 different nationalities represented, we are used to have students from very different cultures and this is what our students are looking for.

Nihongo Center – це школа японської мови, яка базується в Кіото з 1979 року. Ми навчаємо японської мови для студентів з усього світу. З більш ніж 30 представниками різних національностей, ми звикли мати студентів різних культур, і це те, що наші студенти шукають.

We are part of the JSUS program founding schools from the beginning and we helped more than half of the students who came to Japan through the JSUS program. We interviewed them, and contacted different schools to make the coming process easier.

We also welcomed 4 Ukranian students from April to June 2022. All of them are still studying and already plan to continue for the second year starting in April 2023. All have their own lifestyle by now and are presenting themselves below.

Ми є частиною програми JSUS з самого початку, і ми допомогли більш ніж половині студентів, які приїхали до Японії через програму JSUS. Ми опитали їх і зв’язалися з різними школами, щоб полегшити наступний процес.

Ми також прийняли 4 українських студентів з квітня по червень 2022 року. Усі вони ще навчаються і планують продовжити навчання на другий рік, починаючи з квітня 2023 року. Наразі всі мають свій власний спосіб життя та представляють себе нижче.

Daria
Daria

Roksoliana
Roksoliana

Diana
Diana

Anastasiia
Anastasiia

4 - Kyoto City help for Ukrainian evacuees / 4 - Допомога міста Кіото евакуйованим українця/

The city of Kyoto also helped Ukrainian evacuees  in many ways from the very beginning, financially and for accommodations. They received 300,000 yen from the Kyoto City to help them on their arrival. In addition, they also provided municipal housing free of rent for the whole duration. The accomodation is pretty big and is well enough for students or families. The Major of Kyoto is also keen on continuing to help Ukrainian evacuees as much as possible in the near future.

Місто Кіото також багато в чому допомагало українським евакуйованим із самого початку, фінансово та житлом. Вони отримали 300 000 ієн від міста Кіото, щоб допомогти їм після прибуття. Крім того, вони також надавали муніципальне житло безкоштовно на весь термін. Приміщення досить велике, і його достатньо для студентів або сімей. Мер Кіото також зацікавлений у тому, щоб найближчим часом продовжувати максимально допомагати українським евакуйованим.

5 - NEW 2023! Scholarship from Nippon Foundation / 5 - НОВИНКА 2023! Стипендія Nippon Foundation

In order to promote the professional integration of Ukrainian evacuees in Japan, Nippon Foundation has decided to help one hundred residents to join a Japanese language school of their choice and to cover their school costs for a maximum of 2 years.

Full terms and conditions can be found here. (Application Guidelines for Japanese Language Scholarship)

Для того, щоб сприяти професійній інтеграції українських евакуйованих в Японії, Nippon Foundation вирішила допомогти ста мешканцям приєднатися до школи японської мови за їхнім вибором та покрити витрати на навчання протягом максимум 2 років.

Повні положення та умови можна знайти тут. (Application Guidelines for Japanese Language Scholarship)

6 - Nihongo Center continues to help! / 6 - Nihongo Center продовжує допомагати!

With this in mind, and because we also already have experience, Nihongo Center is once again ready to welcome Ukrainian students for the start of the academic year in April 2023. We are also fully aware that a move from a region of where you are installed is not easy but we guarantee the following points to the students:

1 - Rent-free municipal housing is provided for students.
2 - It is possible to start studying even as a complete beginner.
3 - Nihongo Center is ready to cover part of the moving costs.

4 - Those studying for a short time in a Japanese university and who would like to increase their Japanese level for job hunting purposes are also welcome. (if are receiving financial help from Nippon Foundation)

Studying online does not bring the same practical results. If you feel that you really want to work in Japan later and want to come to Kyoto, Nihongo Center will make every effort to help you in this process.

Зважаючи на це та оскільки ми вже маємо досвід, Nihongo Center знову готовий приймати українських студентів на початку навчального року у квітні 2023 року. Ми також усвідомлюємо, що переїзд із регіону, де ви працюєте це непросто, але ми гарантуємо студентам наступні моменти:

1 - Студентам надається безоплатне муніципальне житло.

2 - Почати навчання можна навіть як повний новачок.

3 - Nihongo Center готовий покрити частину витрат на переїзд.

Навчання онлайн не приносить таких же практичних результатів. Якщо ви відчуваєте, що дійсно хочете працювати в Японії пізніше і хочете приїхати до Кіото, Nihongo Center докладе всіх зусиль, щоб допомогти вам у цьому процесі.